Ελληνοκυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων *Hellenic Cypriot Press Agency *Καταγράφουμε την πολιτική και θρησκευτική ιστορία του Ελληνισμού .
Τό Σάββατον, 24ην Σεπτεμβρίου / 7ην Ὀκτωβρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς ἁγίας πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης εἰς τό ἐν τῇ Ἁγιοταφιτικῇ Ἀδελφότητι παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό κείμενον καί προσκείμενον δυτικῶς τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
Ἡ ἁγία πρωτομάρτυς Θέκλα κατήγετο ἀπό τό Ἰκόνιον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐχρημάτισε μαθήτρια τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου καί ἐδίδαξε τόν Χριστόν εἰς πολλάς πόλεις καί πολλά παθοῦσα ἐτελεύτησε ἐνενηκοντοῦτις εἰς τήν ἰδίαν αὐτῆς πατρίδα.

 

Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων

Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων

 

 

 
Στις δυσκολίες της εποχής, στην ενότητα της Ιεραρχίας και στην προσφορά της Εκκλησίας αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος απευθυνόμενος προς το νέο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητο κατά την χειροτονία του σε Επίσκοπο σήμερα το πρωί στον ιερό Μητροπολιτικό ναό Αθηνών.
Παρέστησαν αρκετοί Μητροπολίτες, πολιτικοί και πολιτευτές, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών της Μεσσηνίας, κλήρος και λαός.